Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Türkiye’nin Göç Karnesi

TÜİK verilerine göre 2018 yılında 136 bin 740 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışına göç etti. İllere göre yurt dışına göç oranları diğer illerde ortalama binde 13 olarak gerçekleşirken, Gümüşhane, nüfusunun %10,3’ünün yurt dışına göç etmesiyle diğer illere açık ara fark attı. 2019 göç verileri henüz yayınlanmamışken yurt içi veya yurt dışında farklı yerde yaşama isteğinin Türk toplumunda nasıl bir dağılım gösterdiğini sizler için araştırdık. Türkiye nüfusunun %64,1’i maddi koşulları aynı kalmak kaydıyla Türkiye’de hangi ilde yaşamak isteyeceği sorulduğunda aynı ilde yaşamaya devam etmek istediğini söylüyor. %17,3 ile İzmir, genelin gözünde Türkiye’de yaşamak için en cazip il olarak görülüyor.

GOP.jpg
Toplumun yurt dışına göçe yaklaşımında da ilk bakışta benzer bir manzara karşımıza çıkıyor. İmkanı olsa yurt dışında yaşayıp yaşamayacağı sorulan katılımcıların %36’sı “Evet” yanıtını verirken %64 Türkiye’den gitmek istemediğini ifade ediyor. Öte yandan yurt dışında yaşama imkanı olsa dahi Türkiye’de yaşamak isteyenlerle Türkiye içinde bulunduğu şehri tercih edenler arasında önemli bir fark dikkat çekiyor. Bulunduğu ilde yaşamaya devam etme isteği yükselen yaşla birlikte artsa da farklı yaş grupları arasında büyük farklılıklar bulunmuyor. Yurt dışında yaşamayı Türkiye’de yaşamaya tercih edenlerin ise 18-24 yaş arası gençlerin %55,4’ünü oluştururken bu oranın 65 yaş üstüne gelindiğinde %18,9 seviyesine kadar düştüğü görülüyor.
Bu Pazar seçim olması halinde hangi partiyi seçecekleri sorulan katılımcıların yurt dışında yaşam hakkında görüşlerine bakıldığında ise her on Cumhur İttifakı seçmeninden sekizinin Türkiye’de yaşamayı tercih ettiği görülüyor. HDP seçmeni yurt içi ve yurt dışı yaşama isteği konusunda yarı yarıya bölünmüşken %55,7 ile CHP seçmeni imkanı olsa yurt dışında yaşamayı tercih etmede ilk sırada geliyor.
Türkiye’nin geleceği açısından en çarpıcı sonuç ise katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ortaya çıkıyor. En son bitirilen eğitim kurumuna göre eğitimde geçirilen fazladan bir senenin yurt dışına gitmek isteyenlerin oranını yaklaşık olarak 2,7 puan yükseltiyor. Kısacası, Türkiye’nin şu anki şartları altında “beyin göçü” kaçınılmaz bir gerçeklik olarak yerini koruyor.
Untitled-1 2 2 2 3 2 3 2 3 2.jpg

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın