Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Bekçilere İhtiyaç Var Mı?

Cumhuriyet tarihinde çeşitli zamanlarda uygulamaya giren “Bekçi” uygulaması 2016 yılından beri tekrar hayatımızın bir parçası oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün açıkladığı verilere göre işe alınan 30.000 bekçinin yaklaşık 20.000’i aktif görev halinde. Bekçilerin göreve başlaması ile özellikle hırsızlık konusunda başarı elde edildiğini açıklayan Soylu, yaklaşık 10.000 bekçinin eğitim süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Bekçilere geniş yetkiler verilmesi ile ilgili düzenlenen yasa tasarısı geçtiğimiz haftalarda pek çok tartışmaya sebep oldu. Özellikle bu yasa tasarısı ile bekçilere kimlik sorma, silah taşıma ve gerektiğinde zor kullanma gibi yetkiler tanınması toplumun bazı kesimlerinde tepkiye yol açtı. Konu hakkında muhalefet partileri “paralel kolluk kuvveti” oluşturulduğu ve “ahlak polisliği” yapılacağı yönündeki endişelerini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda bekçilerin de içinde bulunduğu birkaç silahlı olay ise verilen geniş yetkilerin tekrardan sorgulanmasına neden oldu. Türkiye Raporu olarak Şubat ayı anketimizde bu konuyu ele aldık ve bekçi uygulaması hakkındaki kamuoyu algısını sizler için araştırdık.
bek.jpg
Bekçi konusu ile ilgili altı ifadenin yer aldığı ankette katılımcılardan ifadelere 1-5 arasında puan vermelerini istedik. (1=Hiç Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) Sonuçlara göre “İhtiyaç var uygulanmalı” ifadesine katıldıklarını ifade edenler %45,7 katılmayanlar ise %28 oranında. Yani neredeyse her iki kişiden birisi bekçi uygulamasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. “Silah kullanma dahil geniş yetkiler verilmesinde sakınca görmüyorum” ifadesinde ise katılmayanların oranı katılanlara göre daha fazla. Bu ifadeye katılmadıklarını söyleyenler katılımcıların %40’ını oluştururken katıldığını söyleyenler %35,1’ini oluşturuyor. “Bekçilere verilen maaşı fazla buluyorum” ifadesine verilen yanıtlara baktığımızda fikrim yok cevabını verenlerin %21,6 olduğunu görüyoruz. Bu ifade ile ilgili de katılanlar ve katılmayanların oranı birbirine çok yakın. Benzer bir şekilde “Bekçilik sınav sorularının fazla kolay olduğunu düşünüyorum” ifadesine fikrim yok cevabını verenler %31,9 oranında. Maaş ve sınav soruları konusu her ne kadar tartışmalara yol açmış olsa da kamuoyunun bu konu hakkında pek de bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Son iki ifadeyi sormaktaki amacımız toplumun bekçilere olan güven seviyesini ölçmekti. Bu doğrultuda ilk olarak “Bekçiler sayesinde kendimi sokakta güvende hissediyorum” ifadesini belirttiğimizde katılımcıların %45,6’sı katıldıklarını ifade ettiler. Son olarak bekçilere polis kadar güvendiklerini ifade edenlerin oranı %40,6 olarak karşımıza çıkıyor. Sondaki iki ifadeye de katılmadıklarını belirtenlerin oranı %30 civarında. Katılımcıların bu ifadelere verdikleri puanların ortalamalarına baktığımızda ise diğer ifadelere göre görece yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın