Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Deprem Araştırması

Türkiye bulunduğu coğrafyanın getirdiği koşullar nedeni ile deprem riski en yüksek olan ülkelerin başında geliyor. Buna ek olarak, ülke nüfusunun yaklaşık %70’inin deprem bölgesinde yaşıyor olması, olası bir deprem sonucunda oluşacak hasarların önemli büyüklükte maddi ve manevi kayıplara yol açmasına sebep oluyor. 2020 yılında Elazığ ve İzmir’de yaşadığımız deprem felaketleri, bizleri her an etkileyebilecek olası bir depremin ne gibi sonuçları olabileceğini hepimize tekrardan gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehirclik bakanı Murat Kurum ülkemizde riskli statüsünde bulunan 6.7 milyon binanın 1.5 milyonunun acilen yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirtmişti. Bu anlamda vatandaşın deprem bilincine ek olarak önümüzdeki dönemde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri bir hayli önem taşımakta. Türkiye Raporu olarak Kasım ayının ikinci anketinde katılımcıların bilinç seviyesini ve kentsel dönüşüme olan bakışlarını araştırdık.
Deprem Araştırması-Data-1.jpg
Katılımcılara “Eviniz depreme dayanıklı mı?” sorusunu sorduğumuz ankette %56 “Evet” yanıtını verirken, %20 “Hayır” yanıtını verdi. Bu sonuçlara bakarak katılımcıların yarısından fazlasının evlerinin depreme dayanıklı olduğunu düşündükleri/bildikleri söylenebilir. Ancak buradaki en önemli sonuç katılımcıların %24’ünün evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını bilmemeleri oldu.
Deprem Araştırması-Data-2.jpg
Depreme hazırlık konusunda önem taşıyan bir diğer konu olan kentsel dönüşüm konusunda katılımcıların fikirlerini anlamak adına “Evinizin kentsel dönüşüme girmesini ister miydiniz?” sorusunu sorduk. Sonuçlara göre katılımcıların %38’i evlerinin kentsel dönüşüme girmesini istediğini belirtirken, %56 gibi bir çoğunluğu evlerinin kentsel dönüşüme girmesini istemediğini belirtti. Son olarak katılmcıların yalnızca %6’sı evlerinin zaten kentsel dönüşüme girdiğini ifade etti.
Deprem Araştırması-Data-4.jpg
En son yaşanan İzmir depremi ile birlikte kentsel dönüşüm projelerinin yeterliliği konusunda eleştiriler yapılmıştı. Bu anlamda kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin ne olduğunu katılımcılarımıza sorduk. Sonuçlara göre katılımcıların %39’u kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin kötü uygulamalar/müteahittler olduğunu ifade etti. Katılımcıların %20’si kaynakların kısıtlı olması yanıtını seçerken, %17’si ise en büyük engelin rant olduğunu ifade etti. Son olarak %14, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engelin mal sahiplerinin isteksizliği olduğunu düşündüğünü belirtti.

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın

BU ARAŞTIRMANIN DAHA DETAYLI SONUÇLARINI GÖRMEK İSTER MİSİN?

Her ay düzenlediğimiz 2 Türkiye geneli anketin detaylı sonuçları için