Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Koronavirüs Dosyası III

Mart ayının ortasından beri yayınlamaya devam ettiğimiz “Korona virüs Dosyası” serisine bir yenisini ekleyerek Nisan ayı ortası yaptığımız anket sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Daha önceki yazılarda da olduğu gibi bu yazıda da toplumun endişe oranı, alınan kişisel tedbirler ve hükümetin almış olduğu önlemlere bakış gibi önemli konuları ele aldık ve bu zamana kadar yaptığımız tüm anketlerin karşılaştırmalı bir analizini hazırladık. Yeni anket sonuçlarını Nisan ayının ilk haftası düzenlediğimiz anket ile karşılaştırdığımızda toplumdaki endişe oranında düşüş, çeşitli kişisel önlemlerde azalma ve hükümetin almış olduğu önlemleri yeterli bulma oranında azalma yaşandığını söylemek mümkün.
corona_3_data (1).jpg
Korona virüs konusunda ne kadar endişelisiniz? Nisan ayının ortasında düzenlediğimiz ankette “Korona virüs konusunda ne kadar endişelisiniz?” sorusunu sorduğumuzda katılımcıların %57’si endişeli olduklarını, %29’u endişeli olmadıklarını ve kalan %14’ü ne endişeli ne de endişesiz olduklarını belirttiler. İki hafta önceki sonuçlar ile karşılaştırdığımızda endişe oranında %13’lük bir düşüş söz konusu. Sonuçları bir ay önceki veriler ile karşılaştırdığımızda ise endişeli olmadığını belirten katılımcıların oranının Nisan ayının ortası itibari ile bir ay önceki seviyelere geri geldiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları sıklaştırılmış olsa da, yasağın olmadığı günler sokaklardaki kalabalığın arttığını görmek mümkün. Henüz salgının seyrinin azalmış olduğuna dair kesin veriler olmamasına rağmen kamuoyundaki algının aksi yönde ilerlemesi endişe verici.
corona_3_data2 (1).jpg
Sonuçları katılımcıların yaş kırılımına göre incelediğimizde en endişeli yaş gruplarının 35-44 ve 18-24 yaş grupları olduğunu söylemek mümkün. İki hafta önceki sonuçlar ile karşılaştırdığımızda ise endişe oranı en çok düşen yaş grubu %20 ile 25-34 yaş ve %18 ile 55-64 yaş grupları olarak görülüyor. Son olarak sonuçları katılımcıların siyasi parti tercihleri kırılımına göre incelediğimizde HDP seçmenleri %79 ile en endişeli katılımcılar olurken, AK Parti seçmenleri %42 ile en az endişeli seçmen grubu olarak karşımıza çıkıyor.
corona_3_data3.jpg
Korona virüsten korunmak için sayacağım önlemlerden hangilerini aldınız?Toplumdaki genel endişe düşüşünün alınan bazı kişisel önlemlere yansıdığını söylemek mümkün. Yeni anketin sonuçlarında, Nisan ayının ilk anketinde sunduğumuz sekiz ifadeye katılma oranına göre ortalama %14’lük bir düşüş söz konusu. Bu oran her ne kadar Mart ayı anketindeki sonuçların üzerinde olsa da iki hafta içerisinde yaşanan düşüş göz ardı edilemeyecek seviyede. Sunulan sekiz ifade içerisinde 2 hafta öncesine göre en az değişiklik gösteren ifade yalnızca %2’lik düşüş ile “Evden çıkmamaya özen gösteriyorum” ifadesi oldu. Bu her ne kadar sevindirici bir sonuç olsa da iki haftadır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının bunda etkili olduğunu söylemek mümkün. En fazla düşüş yaşanan kişisel tedbir %29 ile “Kolonya kullanıyorum” ifadesi olurken, ikinci sırada %27’lik düşüş ile “İşe gitmiyorum” ifadesi yer aldı. “Dezenfaktan kullanıyorum” ifadesinde ise %26’lık bir düşüş görülüyor. Dezenfektan ve kolonya kullanımının salgın ile mücadele konusunda sosyal izolasyon ve maske kullanımına göre daha az etkili olduğunun öğrenilmesi bu iki ifadedeki düşüşün nedeni olabilir.
corona_3_data4.jpg
Nisan ayının ilk anketinde eklemiş olduğumuz üç yeni ifadeye baktığımızda yeni anket sonuçlarında her ifadede düşüş yaşandığı görülüyor. “Sık sık ellerimi yıkıyorum” ifadesinde %28 oranında düşüş yaşanırken, “Evden çalışıyorum” ifadesine katılımın %10 azalarak yarıya inmesi bireylerin işe gitme oranının arttığını gösteren bir başka sonuç olarak karşımıza çıkıyor.
corona_3_data5 (1).jpg
Bugüne kadar hükümetin Korona virüs ile ilgili aldığı önlemleri yeterli buluyor musunuz?Hükümetin bugüne kadar almış olduğu önlemlerin yeterli bulunma oranına baktığımızda, yeni anket sonuçlarında bu oran bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviyede. Alınan önlemleri yeterli bulduğunu belirten katılımcıların oranı Mart ayında %49 ve Nisan ayının ilk haftasında %52 iken, Nisan ayının ortasında %42’ye kadar düşmüş bulunmakta. Alınan önlemleri yeterli bulmadığını belirten katılımcıların oranı ise %41 ile yeterli bulanların oranı ile neredeyse aynı seviyede.
corona_3_data_data6 (2).jpg
Bu soruya verilen yanıtları katılımcıların parti tercihi kırılımına göre incelediğimizde konu ile ilgili toplumda derin görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Bir önceki ankette de olduğu gibi %73 ile AK Parti seçmenleri alınan önlemleri en çok yeterli bulan grup olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan muhalefet partilerinde bu oran %10’un altında kalırken, HDP seçmenlerinde ise yalnızca %1 olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan siyasi tartışmaların bu konuda etkisi olmuş olabilir. Ancak Mart ayından beri toplumdaki kutuplaşmanın arttığı araştırmalarımızda net bir şekilde görülüyor.

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın