Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Mutluluk Araştırması

TÜİK’in her sene yaptığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması” sonuçlarına göre 2016 yılından beri ülkedeki genel mutluluk oranının düşüşte olduğu görülüyor. 2020 yılı araştırması henüz gerçekleştirilmemiş olsada öncelikli olarak Koronavirüs salgını ve salgının yarattığı ekonomik krizin pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkilediğini söylemek mümkün. Bu anlamda, içinde bulunduğumuz dönemde toplumun genel mutluluk durumunu merak ettik, ve Eylül ayının ikinci anketinde katılımcılara hayatlarından ne kadar mutlu olduklarını sorduk.
Mutluluk Araştırması-Data .jpg
Katılımcılara bir bütün olarak düşündüklerinde 1-10 arasında hayatlarından ne kadar memnun olduklarını sorduğumuzda yaklaşık %16 “Çok mutlu” olduğunu ifade ederken, %18 “Çok mutsuz” olduğunu belirtti. Yaklaşık %25’lik bir kesim ise “Ne mutlu ne mutsuz” olduğunu ifade etti. Verilen puanları yüzdeler ile çarpıp topladığımızda ülkedeki ortalama mutluluk seviyesinin 5,45 puan olduğu görüldü. Buradan hareketle ortalama bir vatandaşın hayatından ne mutlu ne de mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Son olarak katılımcıların %32’si mutluluk derecelerini 5 puanın altında değerlendirirken, %44’ü 5 puanın üzerinde değerlendirdi.

 

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın