Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Sizce IMF’den Borç Alınmalı mı?

1948 ve 2005 yılları arasındaki 57 senede IMF ve Türkiye arasında toplam 19 program uygulandı. 1980’li yıllarda gelişmeye başlayan bu ilişki, zirve noktasına 1999 yılında uygulamaya giren 15 milyar Dolarlık  program ile ulaştı. Geçtiğimiz 10 yıla bakarsak kamuoyunun IMF’yi zor dönemler ve ekonomik bağımlılık ile bağdaştırdığını söyleyebiliriz. Bugünlerde ise Koronavirüs’ün yaratmış olduğu kriz sebebi ile IMF tüm Dünya genelinde yeniden gündemde. Bu sebepten dolayı kamuoyunun IMF hakkındaki görüşlerini anlamak amacı ile bu konuyu Nisan ayının ikinci anketinde ele aldık ve detaylı bir araştırma yaptık.
imf_data (2).jpg
Anketimizin ilk sorusunuda katılımcılara “Koronavirüs’ün yaratmış olduğu ekonomik etkileri azaltmak adına IMF’den borç alınmalı mı?” sorusunu yönelttik. Sonuçlara göre katılımcıların %30,8’i IMF’den borç alınması gerektiğini düşünürken kalan %69,2’si bu fikre sıcak bakmıyor. Dolayısıyla kamuoyundaki IMF algısının olumsuz yönde devam ettiğini söyleyebiliriz.
Anketimizin ikinci kısmında kamuoyunun IMF algısını daha detaylı anlayabilmek için katılımcılara beş ifade sunduk ve bu ifadelere katılıp katılmadıklarını belirtmelerini istedik. Genel sonuçlar katılımcıların %56’sının IMF’ye güvenmediğini gösteriyor. Katılımcıların %26’sı IMF’den borç alınması halinde Türkiye üzerinde söz hakkına sahip olacağını düşünürken, %43’ü borç almanın maliyetli olacağını düşünüyor. Buradan yola çıkarak IMF’den borç alma konusundaki en büyük endişenin, IMF’nin Türkiye üzerinde söz hakkına sahip olmasından çok borç almanın maliyetleri olduğunu söyleyebiliriz. Son iki ifadeye baktığımızda ise katılımcıların IMF’nin sunduğu koşullarla pek ilgilenmediğini ve bu krizi atlatmak için devletin başka seçenekleri olduğunu düşündüğünü söylemek mümkün.

 

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın