Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Türkiye’de Kadın Hakları

Yayınlanan araştırma sonuçları İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından, 8–12 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1503 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonucudur.

Her gün yeni bir kadına şiddet ve cinayet haberini duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun hükmünde kararname ile İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığının açıklanması Türkiye kamuoyunda tepki yarattı. 1 Temmuz 2021 itibariyle Türkiye’nin tanımadığı sözleşme için sivil toplum mücadelesi yargıda devam ediyor. Muhalefet partileri de bu mücadeleye destek veriyor. 

Türkiye Raporu Temmuz 2021 I. raporda katılımcılarımıza Türkiye’de adalet sisteminin kadınları yeterince koruyup korumadığını sorduk.

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet yetkilileri, İstanbul Sözleşmesi’nin bir dayatma olduğunu ve onun yerine 6284 sayılı kanunun yeterli olacağını iddia ediyorlardı. Kanun hükmünde kararname ile sözleşmeden çıkılıp çıkılamayacağı tartışması bile yeterince yapılamazken, 6284 sayılı kanun nasıl uygulanacağı konusunda da kamuoyuna sağlıklı bir bilgilendirme yapılmadı. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti adalet sisteminin kadınları yeterince korumadığını düşünenler Türkiye genelinde %75 oranında. Eylül 2020 ile kıyasladığımızda %1 artış görülüyor.

En yüksek oranda katılım gösterilen ifade, %69’luk bir oran ile “Kadın hakları konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarının toplumsal bilinç ve farkındalık kazandırdığını düşünüyorum” oldu. “İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi iktidarın kadı haklarına önem vermediğini gösteriyor” ifadesi ise katılımcıların yarısı(%51) tarafından destek gördü. Katılımcıların %63’ü ise kadına şiddetin iktidar ile alakalı olmadığını Türkiye’nin kökleşmiş bir sorunu olduğunu söyledi.

Ayrıcalıklı Üyelik

Anket verisi ulaşılmaz olmak zorunda değil. Ayda 10 lira vererek hem TürkiyeRaporu.com araştırmalarına destek olabilir hem de her ay Türkiye çapında 2 anketin detaylı sonuçlarına ulaşabilirsin. Daha fazla bilgi edinmek için tıkla.

İlgili Gönderiler

Önerilenler

Haber bültenine kayıt olmayı unutmayın